Kurs pt. „Gôdóm i piszã pò kaszëbsku” w Kartuzach

Kurs pt. „Gôdóm i piszã pò kaszëbsku” w Kartuzach


 

Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych doskonaleniem kompetencji językowych w zakresie nauki  języka kaszubskiego na kurs pt.

Gôdóm i piszã pò kaszëbsku

podczas którego ćwiczone i rozwijane będą podstawowe kompetencje językowe: mówienie, czytanie, rozumienie, pisanie.

W zależności od ilości zgłoszeń zostaną skonstruowane grupy: dla początkujących i średniozaawansowanych uczestników. Minimalna liczba chętnych to 12 osób dla każdej z grup. Dobór treści będzie zależny od stopnia zaawansowania grupy: więcej ćwiczeń w mówieniu, rozumieniu i czytaniu dla grupy rozpoczynającej naukę; wyraźne zwiększenie czasu przeznaczonego na pisanie w grupie średniozaawansowanej. Szczegółowy plan szkoleń w załącznikach.

Kurs zaplanowano na 30 godzin dla każdej z grup. Po jego zakończeniu uczestnicy zdecydują, czy życzą sobie kontynuacji na wyższym szczeblu zaawansowania, zostaną wtedy uruchomione kolejne formy. Zajęcia będą się odbywały w CIE w Kartuzach, raz w tygodniu, po 4 godziny lekcyjne. Prowadzącymi kurs są: Danuta Pioch – konsultant CIE  lub inny lektor.

Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 380 złotych. Nauczyciele mają możliwość skorzystania z finansów przeznaczonych w budżetach szkół na doskonalenie zawodowe.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie potwierdzające udział
w doskonaleniu. O terminie rozpoczęcia kursu powiadomimy oddzielnie.

Zgłoszenia na ankietach aplikacyjnych przyjmujemy pocztą, faksem (58 681 46 96) lub mailem ciekartuzy@wp.pl. do dnia 18 lutego 2015.

Anna Dereń – dyrektor CIE w Kartuzach