Kurs języka kaszubskiego dla nauczycieli

Szanowni Państwo!

 

Akademia Kształcenia Zawodowego w Gdańsku – Placówka Doskonalenia Nauczycieli –  ogłasza nabór na kurs doskonalący „Język kaszubski dla początkujących” odbywający się w Gdańsku. Celem kursu jest nabycie lub podwyższenie umiejętności posługiwania się językiem kaszubskim w mowie  i piśmie na poziomie podstawowym. Kurs przygotowuje nauczycieli  do egzaminu nadającego uprawnienia na potrzeby nauczania języka kaszubskiego w szkołach i przedszkolach oraz do Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Pedagogiczno – Metodycznych w Zakresie Nauczania Języka Kaszubskiego.

Kurs trwa 48 godzin dydaktycznych – 8 sobotnich zjazdów.

Zajęcia planujemy rozpocząć w lutym 2017 r.

Wszystkich nauczycieli  zainteresowanych podnoszeniem kompetencji językowych proszę o przesłanie formularza zgłoszenia ( w załączeniu) na adres j.fopke@akademie.com.pl

Szczegółowych informacji  udziela Jacek Fopke pod nr tel. 693 714 824.

 

ZAPRASZAMY!

 

Formularz zgłoszeniowy