Konsultacje metodyczne z języka kaszubskiego

Elżbieta Pryczkowska, doradczyni metodyczna języka kaszubskiego GODN, zaprasza na stałe konstultacje nauczycielki i nauczycieli z Pomorza.