Konkurs im. Jana Trepczyka

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza osoby dorosłe tworzące w języku kaszubskim do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Trepczyka na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim.

Celem konkursu jest wzbogacenie i rozwój kultury kaszubskiej, przybliżenie kultury i języka kaszubskiego szerszemu gronu odbiorców, aktywizacja osób posługujących się językiem kaszubskim, wreszcie wyłonienie utalentowanych autorów tekstów piosenek.

Nadesłane teksty zostaną wykorzystane przez kompozytorów w roku przyszłym w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Renaty Gleinert na piosenkę w języku kaszubskim. Po wypełnieniu puli utworów planowane jest wydanie śpiewnika.
Na zwycięzców oczekują bardzo atrakcyjne nagrody finansowe.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, zamieszczonym na stronie internetowej Muzeum: http://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/konkursy/ogolnopolski-konkurs-literacki-im-jana-trepczyka/napisz-tekst-piosenki-dla-dzieci-konkurs-im-jana-trepczyka/

Wszystkim zainteresowanym udziałem w konkursie życzymy wielu inspiracji jak również zapału twórczego i oczekujemy na owoce Państwa przemyśleń do dnia 20 sierpnia 2018 r.
Konkurs uzyskał dofinansowanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.