Konkurs „Bëlny Szkólny”

Serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszej edycji konkursu „Bëlny Szkólny” na najlepszego, wyróżniającego się swoim dydaktycznym społecznym działaniem, nauczyciela języka kaszubskiego.

Do konkursu można zgłaszać kandydatury nauczycieli, którzy przyczyniają się do rozwoju uczniów, zachowania i rozprzestrzeniania języka i kaszubskiej kultury. 

List Prezesa ZKP – informacja

Regulamin Konkursu Belny Szkólny

Załącznik nr 1 Wzór wniosku

Załącznik nr 2 Zgoda na przetwarzanie danych

Komisja Konkursowa wyłoni:

Laureata, który  otrzyma tytuł „Bëlny Szkólny” i okolicznościową statuetkę oraz  dwóch wyróżnionych. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną ufundowaną przez obecnego prezesa ZKP Jana Wyrowińskiego oraz bon na zakup książek. Wyróżnieni nauczyciele otrzymają bony na zakup książek.

Termin:
Wnioski można składać do 31 lipca 2020 r.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku):
tel.: 58 301 27 31/ kom. 571 257 894
e-mail: edukacja@kaszubi.pl

 

Wniosek:

Wniosek (zał. nr 1) należy uzupełnić następnie wydrukować i przesłać na przesłać na adres Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk.

Na kopercie należy napisać Konkurs „Bëlny Szkólny”

O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Kryteria:
Kandydat do tytułu „Bëlny Szkólny” musi być czynnym zawodowo nauczycielem szkoły lub placówki oświatowej publicznej lub niepublicznej, z co najmniej 10-letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela – kaszubisty. Komisja konkursowa bierze pod uwagę zarówno umiejętności zindywidualizowanego podejścia do uczniów, jak i budowania zespołu klasowego, rozwijania ich zainteresowań kulturą, historią i językiem regionu. Do tytułu „Bëlny Szkólny” nominowani są pedagodzy, którzy dla swoich uczniów są autentycznymi przewodnikami w wędrówce po „małej ojczyźnie”, pokazując im często nieznane miejsca, historie, ludzi…  A nade wszystko dbają o rozwój i zachowanie języka kaszubskiego. Pamiętając jednocześnie, jak pisał ks. prof. Janusz Pasierb, że „małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi”.

 

Zgłoszenia nauczycieli, procedury konkursowe.
Wnioski o nadanie tytułu mogą składać: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej; organ prowadzący placówkę; rada szkoły lub placówki; rada rodziców; samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa.

 

Ogłoszenie wyników:

Laureata i  wyróżnionych poznamy jesienią podczas uroczystości nadania tytułu „Bëlny

Szkólny”