Konferencja naukowa „Twarzą do przyszłości…”

Program Konferencji naukowej
„Twarzą do przyszłości…”
Gdańsk, 23 maja 2018 r.

9.00 Otwarcie Konferencji – Jan Kleinszmidt, Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego

9.15 – 10.35

• Tradycje odrębności politycznej Pomorza w okresie I Rzeczypospolitej – prof. dr hab. Edmund Kizik, Instytut Historii PAN
• Ustrój administracyjny ziem pomorskich w okresie zaboru pruskiego – prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski, UMK w Toruniu, Instytut Historii PAN
• Samorząd terytorialny w województwie pomorskim w latach II Rzeczypospolitej – prof. dr hab. Przemysław Olstowski, Instytut Historii PAN
•System administracji terytorialnej w okresie PRL – dr Sylwia Bykowska, Instytut Historii PAN

10.35 – 11.15 Dyskusja
11.15 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 12.50
• Regionalna myśl polityczna na Pomorzu przed 1989 r. – prof. dr hab. Cezary
Obracht – Prondzyński, Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski
• Ustanowienie samorządu gminnego w ogólnej koncepcji reform ustrojowych
gabinetu premiera T. Mazowieckiego – dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ
w Rzeszowie
• W kierunku podmiotowości regionalnej: druga reforma ustrojowa państwa
Ad. 1998 – dr Grzegorz Grzelak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Pomorskiego, WSSE w Gdańsku
• Polityka regionalna województwa pomorskiego w latach 1998 – 2018. Cele rozwojowe, programy, osiągnięcia – Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

12.50 – 13.30 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie Konferencji – prof. dr hab. Edmund Kizik, Instytut Historii PAN

13.30 Obiad

Przewodniczący Zespołu Programowego Konferencji: dr Grzegorz Grzelak, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego, Wyższa Szkoła Społeczno –Ekonomiczna w Gdańsku
Patronat naukowy: prof. dr hab. Edmund Kizik, Kierownik Zakładu Dziejów Pomorza Instytutu Historii PAN

 

źródło: http://www.kaszubi.pl/wydarzenia/wydarzenie/id/1613