KONFERENCJA NAUKOWA Ò KASZËBSCZIM PIÃCOKSÃGÙ

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie podsumowujące pięcioletnią pracę o. Adama R. Sikory tłumaczenia Pięcioksięgu z języka oryginału – hebrajskiego na język kaszubski,

które odbędzie się w Gdańsku-Oliwie w dniu 4 listopada 2019 roku.

PROGRAM
CZĘŚĆ I
Aula im. Jana Pawła II Gdańskiego Seminarium Duchownego, ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 3, Gdańsk-Oliwa


Godz. 14.00 KONFERENCJA NAUKOWA Ò KASZËBSCZIM PIÃCOKSÃGÙ


Otwarcie konferencji: prof. Edmund Wittbrodt, prezes ZKP, ks. dr Krzysztof Kinowski rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego,
Prowadzący: Józef Belgrau, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie


Godz. 14.20 Referaty:
o. prof. dr hab. Adam R. Sikora OFM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, O Pięcioksięgu i historii jego tłumaczenia na kaszubski słów kilka
ks. prof. dr hab. Jan Perszon, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Słowo teologa o kaszubskim Pięcioksięgu


Godz. 15.10 – 15.30 Przerwa kawowa


Godz. 15.30 Referaty:
prof. dr hab. Stanisław Koziara, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Słowo filologa o kaszubskim przekładzie Pięcioksięgu
dr Tomasz Fopke, Kaszubskie „Stworzenie świata” na tle muzycznej twórczości sakralnej do tekstów kaszubskich
Dyskusja


Godz. 17.30 Zakończenie konferencji i poczęstunek

CZĘŚĆ II
Bazylika Archikatedralna pw. Trójcy Świętej, ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 5, Gdańsk-Oliwa


Godz. 18.00 Msza św. z oprawą w języku kaszubskim


Godz. 18.45 PROMOCJA PIĘCIOKSIĘGU: Knéga Zôczątków, Knéga Wińdzeniô, Knéga Kapłańskô, Knéga Lëczb, Knéga Pòwtórzonégò Prawa.
Psalm 57 W céni Bòżëch skrzidłów w wykonaniu Marzeny Michałowskiej – sopran
Przywitanie gości i wprowadzenie
Pierszé òpòwiôdanié ò stwòrzenim (Rdz 1,1-2,4) – w aranżacji Zbigniewa Jankowskiego
Rozmowa moderowana z o. prof. dr hab. Adamem R. Sikorą OFM i Danutą Pioch, przewodniczącą Rady Języka Kaszubskiego, konsultantką tłumaczeń.
Wręczenie Ryngrafu Witosława
Koncert psalmów z towarzyszeniem organów W céni Bòżëch skrzidłów skomponowanych przez Annę Rocławską-Musiałczyk i Adama Diesnera w wykonaniu Marzeny Michałowskiej – sopran i Sławomira Bronka – kontratenor, Maciej Zakrzewski – organy
Składanie gratulacji

zaproszenie_piecioksiag_internet