Konferencja: „Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś”

Konferencja: "Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś"

Termin: 17 września 2013 roku


 


fot. http://www.muzeum.wejherowo.pl/

Zapraszamy do udziału w konferencji zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, która odbędzie się:

– 17 września 2013 roku

– o godz 9:00

– w gmachu Wydziału Filologicznego

 – w sali 3.67  

 "Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś"             

 

                                                OBRADY    PLENARNE

Godz. 9.00 -10.30.

Jadwiga Zieniukowa

Z badań nad językiem kaszubskich tekstów stylu wysokiego.

Józef Borzyszkowski

Wielojęzyczność Pomorza a twórczość pisarzy kaszubsko-pomorskich.

Hanna Popowska-Taborska

Kaszubski Pan Tadeusz. Niełatwa sztuka tłumaczenia z pomocą  słowników.

E. Jasiukiewicz

Онимыкакэтнокультурныйкомпонентфразеологиирусскогоианглийскогоязыков.  

 

godz. 10.30 – 11. 00 PRZERWA  NA KAWĘ

Godz. 11. 00 – 13.00

SEKCJA   A.

Jerzy Samp

Gdańska plateonimia jako jeden z ważniejszych elementów tutejszego kręgu podań lokalnych.

Daniel Kalinowski

Na Pomorzu czyli nigdzie. Proza Anatola Ulmana.

Tadeusz Linkner

Wypracowania pisane po polsku na Kaszubach pod pruskim zaborem.

Ewa Czerniakowska

Józefa Ignacego związki z Gdańskiem w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku.

Piotr Polaszek

Motyw miłości w poezji Małgorzaty Hillar.

 

SEKCJA  B

Jerzy Treder

Uwagi o języku prozy A. Jabłońskiego pt. Namerkôny.

Danuta Stanulewicz

Nazwy barw w Słowniku języka kaszubskiego czyli pomorskiegoStefana Ramułta i Słowniku polsko-kaszubskimJana Trepczyka.

Małgorzata Milewska-Stawiany

Deminutywa od rzeczowników osobowych w kaszubszczyźnie i języku górnołużyckim.

 

Dušan-Vladislav Paždjerski

Paralelizmy kaszubsko-serbskie w książce Leksyka kaszubska na tle słowiańskim.

Beata Milewska

Przymiotniki dzierżawcze w kaszubszczyźnie.

 

SEKCJA  C

Edward Breza

Neologizmy i archaizmy w Inwentarzach starostwa człuchowskiego z r. 1676 i 1696.

Krystyna Szcześniak

Nazwy własne zapisane w Słodkich SulejkachS. Lenza.

Zenon Lica

Typy motywacyjne XVII–wiecznych, genetycznie niemieckich nazwisk mieszkańców Tczewa – na podstawie Das Grundbuch der Stadt Dirschau  Elisabeth Kloss.

Małgorzata Klinkosz

Nazewnictwo kaszubskie w aspekcie etnoretoryki komunikacyjnej.

Andrzej Chludziński

Antroponimy polskie w powojennych nazwach miejscowych powiatu białogardzkiego.

 

Godz. 13.00 -14.00  PRZERWA  NA OBIAD

 Godz.14.00 -16.00

SEKCJA  A

Maria Pająkowska-Kensik

Kulturowy obraz regionu w książce Barbary Pawłowskiej  U nas na Kociewiu.

Zbigniew Chojnowski  

 Świat Mazurów pruskich w opowieściach Marcina Gerssa Jest Bóg!  I Jan Przykopański.

 Ewa Rogowska- Cybulska, Piotr Doroszewski

Nazwy roślin a obraz średniowiecznego Gdańska w Młodym księciu Lecha Bądkowskiego.

Marek Cybulski

Kaszubszczyzna Gadki o Januszu Skwierku Franciszka Sędzickiego.

Dorota Polaszek

Poprawność językowa jako temat rozmów na forum internetowym forum.tcz.pl.

 

SEKCJA B

Miłosława Borzyszkowska

Wielojęzyczność Pomorza w obrazach pamięci autorów pochodzenia żydowskiego.

Ewa Badyda

Językowe strategie  promocji uczelni – na przykładzie stron internetowych wyższych szkół Trójmiasta.

Anna Iwanowska

Pomorze w kabarecie

Hanna Makurat

Sposób istnienia kaszubskojęzycznego tekstu.

Ludmiła Gołąbek

Kobieta, mężczyzna i Bóg we współczesnej poezji kaszubskiej.

Michał Lange

Obraz pomorskich polityków na podstawie ich własnych stron internetowych.

 

Godz. 16. 00 ZAKOŃCZENIE  OBRAD