Konferencja dla nauczycieli języka kaszubskiego

W piątek 22 maja br. zorganizowaliśmy naszą pierwszą konferencję metodyczną dla nauczycieli języka kaszubskiego w formie webinarium z wykładami oraz warsztatami pt. „Obraz, ilustracja, komiks. Znaki wizualne w pracy szkolnej”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tym wyjątkowym dla nas wydarzeniu. Poniżej zamieszczamy nagranie piątkowej konferencji oraz prezentacje wykładowców w formie pdf jak i pliki graficzne.

 

dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP,  Marian Mokwa, Wawrzyniec Samp i Ryszard Stryjec o Kaszubach…

Prezentacja

prof. dr hab. Daniel Kalinowski, Komiks kaszubski. Kilka nazwisk i obrazów

Prezentacja

mgr Lucyna Radzimińska, Informacje o zasobach internetowych wspierających naukę języka kaszubskiego

Prezentacja

mgr Anna Dunst, Informacje o najnowszych książkach kaszubskich

Prezentacja

dr Dariusz Majkowski, Tworzenie scenariusza do opowieści graficznej

mgr Aleksandra Majkowska, Zasady budowania oprawy graficznej dla narracji

Prezentacja

Pliki graficzne

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji