Konferencja dla nauczycieli języka kaszubskiego

W piątek 22 maja br. zorganizowaliśmy naszą pierwszą konferencję metodyczną dla nauczycieli języka kaszubskiego w formie webinarium z wykładami oraz warsztatami pt. „Obraz, ilustracja, komiks. Znaki wizualne w pracy szkolnej”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tym wyjątkowym dla nas wydarzeniu. Poniżej zamieszczamy nagranie piątkowej konferencji oraz prezentacje wykładowców w formie pdf jak i pliki graficzne.

 

dr hab. Adela Kuik-Kalinowska, prof. AP,  Marian Mokwa, Wawrzyniec Samp i Ryszard Stryjec o Kaszubach…

Prezentacja

prof. dr hab. Daniel Kalinowski, Komiks kaszubski. Kilka nazwisk i obrazów

Prezentacja

mgr Lucyna Radzimińska, Informacje o zasobach internetowych wspierających naukę języka kaszubskiego

Prezentacja

mgr Anna Dunst, Informacje o najnowszych książkach kaszubskich

Prezentacja

dr Dariusz Majkowski, Tworzenie scenariusza do opowieści graficznej

mgr Aleksandra Majkowska, Zasady budowania oprawy graficznej dla narracji

Prezentacja

Pliki graficzne