Kolejna odsłona Tatczëzny. Jak ją widzicie teraz, a jak w przyszłości? Czas poruszyć regionalną wyobraźnię!

Tatczëzna. To już druga odsłona konkursu wiedzy o Kaszubach w nowej formule, organizowanej przez redakcję „Zawsze Pomorze” – wspólnie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim i Muzeum Kaszubskim w Kartuzach. Projekt jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w potyczce wiedzy o swoim regionie, jakim są Kaszuby

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w podziałem na trzy grupy. Jego celem jest pobudzanie świadomości regionalnej, popularyzacja wiedzy o historii, kulturze, tradycji Kaszub, a także przyszłości regionu. Tatczëzna integruje społeczność kaszubską, edukuje dzieci i młodzież w zakresie historii regionalnej, poszerza wiedzę o Małej Ojczyźnie.
– Tatczëzna to konkurs, który współorganizujemy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim i Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, by poprzez zabawę umacniać wśród dzieci i młodzieży z Kaszub poczucie identyfikacji z regionem i kształtować ich tożsamość – mówi Mariusz Szmidka, redaktor naczelny „Zawsze Pomorze”, który zawsze podkreśla swoje kaszubskie korzenie. – Jednocześnie promujemy Kaszuby, szerzymy wiedzę na temat naszej historii, tradycji i kultury wśród młodego pokolenia. Ważne, by mieli oni świadomość, że Kaszuby różnią się od reszty kraju, nie tylko dziedzictwem kultury, pielęgnowanym od pokoleń językiem kaszubskim, specyficznymi obyczajami, strojami, kuchnią, ale też niezwykłą gościnnością, otwartością i pracowitością odwiecznych gospodarzy tych ziem – dodaje Mariusz Szmidka.
Współorganizatorem konkursu jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ale jego bezpośrednim wykonawcą jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Kartuzach.
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie w podziale na trzy kategorie:
– I kategoria – klasy I-III szkoły podstawowej 
– II kategoria – klasy IV-VI szkoły podstawowej  
– III kategoria – klasy VII-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe.
Autorem konkursowych pytań i zadań jest Łukasz Grzędzicki, wiceprezes ZKP. 
– Wierzę, że, tak jak rok temu, pytania nie sprawią problemu jego uczestnikom, a poszukiwanie odpowiedzi na nie będzie świetną przygodą i poszerzeniem wiedzy o naszym regionie. Wszystkim uczestnikom konkursu życzę powodzenia i dobrej zabawy – mówi Łukasz Grzędzicki i dodaje, że w tym roku jest nowość. – W każdej kategorii jest pytanie lub zadanie otwarte, aby skłonić dzieci i młodzież do refleksji, pomyślenia nad historią regionu i jego teraźniejszością oraz wzbudzić poczucie odpowiedzialności za otoczenie. Myślę, że narysowanie dziadka i/lub babci będzie wdzięcznym zadaniem. Natomiast w starszych grupach pytanie opisowe jest w pewnym stopniu badaniem opinii publicznej – ciekawe, co napiszą uczestnicy konkursu – zastanawia się Łukasz Grzędzicki. 
Prace oceni specjalnie powołane jury. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, wyróżnione zostaną również szkoły, z których wywodzić się będzie najwięcej uczestników. 
Konkurs Tatczëzna skierowany jest do uczniów szkół z powiatów: bytowskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, gdańskiego, puckiego, wejherowskiego oraz Trójmiasta. Jego celem jest promowanie regionu oraz szerzenie wiedzy na temat historii, tradycji, kultury Kaszub i Pomorza wśród najmłodszego pokolenia.
Zgodnie z regulaminem konkursu publikacja pytań i zadań konkursowych w każdej kategorii wiekowej zostanie opublikowana w tygodniku „Zawsze Pomorze” – w dzisiejszym wydaniu i kolejnym, czyli  24 listopada 2023 oraz do zakończenia konkursu  na portalu www.zawszepomorze.pl – w zakładce: https://www.zawszepomorze.pl/kategoria/wiedno-kaszebe-zawsze-kaszuby’
Komplet składania odpowiedzi prosimy kierować na adres Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach (ul. Kościerska 1, 83-300 Kartuzy) do 7 grudnia 2023. Uwaga! Nie liczy się termin nadania, lecz termin wpływu prac do muzeum.
Prace zostaną ocenione przez jury złożone z przedstawicieli tygodnika „Zawsze Pomorze”, ZKP i Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach: we wtorek, 19 grudnia 2023, o godz. 16.
Listę laureatów opublikujemy w tygodniku Zawsze Pomorze w piątek 22 grudnia i na portalu www.zawszepomorze.pl.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej zawszepomorze.pl oraz Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – www.kaszubi.pl.

Pytania: Tatczëzna. Konkurs Wiedzy o Kaszubach 2023

Kategoria: klasy I – III
1. Podaj nazwę miasta, w którym w 1920 r. odbyły się symboliczne Zaślubiny Polski z Morzem.
2. W herbie którego miasta na Kaszubach znajduje się podobizna niedźwiedzia?
3.  Podaj nazwę stolicy województwa pomorskiego.
4. Jak nazywa się najwyższe wzniesienie na Pomorzu?
5. Jaka roślina jest podstawowym składnikiem używanym do produkcji tabaki?
6.  Podaj imię i nazwisko legendarnego przywódcy ludu kaszubskiego, którego pomnik stoi na Placu Kaszubskim w Gdyni.
7. Podaj imię i nazwisko urodzonego w Będominie na Kaszubach autora „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. Utwór ten jest obecnie hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej
8. Narysuj/namaluj/wykonaj portret swojego dziadka i/lub babci.

Kategoria: klasy IV-VI
1. Podaj nazwę nadmorskiego miasta leżącego na Pobrzeżu Kaszubskim, które jednocześnie bezpośrednio sąsiaduje z Gdańskiem i Gdynią.
2. Podaj nazwę rzeki, której dopływem jest Radunia.
3. Jak nazywał się książę, za którego panowania zostali sprowadzeni dominikanie do Gdańska i miała miejsce pierwsza lokacja miasta?
4. Podaj imiona i nazwiska literatów zaliczanych do wielkiej trójki Młodokaszubów.
5. Podaj imię i nazwisko uczestnika Wiosny Ludów uważanego też za ojca regionalizmu kaszubskiego.
6. Jak nazywał się najwybitniejszy książę Pomorza z dynastii Gryfitów, którego 500. rocznicę śmierci obchodziliśmy w 2023 roku?
7. W którym roku zawarto pokój oliwski, który zakończył tzw. „potop szwedzki”?
8. Co podoba się Tobie najbardziej w miejscowości lub gminie, w której mieszkasz. Uzasadnij. (Odpowiedź nie może być dłuższa niż 1,5 tys. znaków ze spacjami.)

Kategoria: klasy VII – VIII i szkoły ponadpodstawowe
1. W którym roku język kaszubski został ustawowo uznany za jedyny język regionalny w Polsce?
2. Podaj imię i nazwisko bankowca, skarbnika Towarzystwa Młodokaszubów, który na przełomie 1918 i 1919 przewodził Organizacji Wojskowej Pomorza.
3. W którym roku otwarto Królewską Wyższą Szkołę Techniczną w Gdańsku?
4. W jakim mieście ma siedzibę Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
5. Podaj nazwę pomorskiego miasta, w którym w latach 1920-39 stacjonował 66 Kaszubski Pułk Piechoty im. J. Piłsudskiego.
6. Figura którego polskiego króla umieszczona jest na szczycie hełmu Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku?
7. Podaj imię i nazwisko wywodzącego się z Kaszub profesora nauk technicznych, który w III RP pełnił funkcje ministra edukacji narodowej.
8. Co zmieniłbyś w swojej miejscowości lub gminie, aby była ona jeszcze lepszym miejscem do życia? Uzasadnij. (Odpowiedź nie może być dłuższa niż 1,5 tys. znaków ze spacjami.)
     

Odpowiedzi i listę laureatów konkursu opublikujemy w wydaniu 15 grudnia br. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się we wtorek, 10 grudnia w siedzibie Muzeum Kaszubskiego, partnera naszego konkursu.
Komplet odpowiedzi (prace) należy przesłać do 7 grudnia br. na adres: Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, 83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 1, z dopiskiem na kopercie: Tatczëzna. Konkurs Wiedzy o Kaszubach  lub dostarczyć osobiście do sekretariatu placówki w godzinach jej pracy. Do prac należy dołączyć oświadczenie rodzica (wzór jest załączony w regulaminie).

REGULAMIN