„Klasyka nieklasycznie”

W czwartek 29 kwietnia br. zorganizowaliśmy konferencję metodyczną dla nauczycieli języka kaszubskiego formie webinarium pt. „Klasyka nieklasycznie”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w wykładach i warsztatach. Poniżej zamieszczamy nagranie czwartkowej konferencji oraz prezentacje wykładowców w formie pdf jak i pliki graficzne.

Materiały Konferencyjne

 

♦ Remus dla młodego czytelnika (Dariusz Majkowski i Aleksandra Majkowska)

Pliki graficzne

Linki do materiałów video: „Remus i Kròlewiónka” oraz „Remus na gbùrstwie”

_________________________________________

♦ Co nowégò ù Balbinë? Propozycja pracy z lekturą (Anna Gliszczyńska)

Pliki graficzne

_________________________________________

Nowości wydawnicze ZKP 2021 (Anna Dunst)

Wydawnictwa ZKP 2020 (Anna Dunst)

 

 

 

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji