Kaszubski Festiwal dzieci i młodzieży im. Remusa (1-5 września 2021 r.)

Zapraszamy serdecznie na Kaszubski Festiwal dzieci i młodzieży im. Remusa, który odbędzie się w dniach 1-5 września w Bolszewie.

W niedzielę 5 września podczas festynu zamykającego wydarzenie znajdziecie również czarno-żółty namiot Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w którym będziecie mieć możliwość nabycia najnowszych publikacji regionalnych, edukacyjnych gier planszowych czy też kaszubskich gadżetów.

Jest to pierwsze takie interdyscyplinarne wydarzenie na Pomorzu, które ma w świetle znaną postać kaszubskiego Remusa. Projekt ma na celu promować różnorodną Kulturę Kaszub, pozytywne wartości, tolerancję dla odmienności i niepełnosprawności, uzdolnione dzieci i młodzież z terenów wiejskich. Zakładane działania mają na celu propagowanie aktywnego kulturalnie życia dzieci i młodzieży a ich rezultatem będzie zwiększenie nie tylko zaangażowania w działania kulturalne szerokiej społeczności, ale też propagowanie świadomych pozytywnych postaw prospołecznych w oparciu o bogatą tożsamość kaszubską. Stworzenie produktu, w którym wartości kaszubskie, będą pokazane w pryzmacie różnorodnych działań artystycznych, tych na scenie i poza nią odnosić się będą do powiedzenia– nie zna Kaszub ten, kto nie przeczytał Remusa.