III edycja konkursu „Bëlny Szkólny”

Szanowni Państwo, 

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 2020 roku ustanowił nagrodę „Bëlny Szkólny” i przeprowadził Konkurs na wyróżniającego się swoją pracą dydaktyczną i społeczną nauczyciela języka kaszubskiego. 

Celem Konkursu jest uhonorowanie nauczycieli, którzy w sposób szczególny przyczyniają się do umocnienia więzi uczniów z naszą małą ojczyzną – Kaszubami.  Pragniemy nagrodzić i wyróżnić szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka, którzy przyczyniają się do zachowania i rozwoju języka, kultury, tożsamości kaszubskiej oraz do budowania kapitału społecznego na Pomorzu.

Mam nadzieję, że tegoroczna edycja konkursu umożliwi wyłonienie i poznanie kolejnych niezwykłych osobowości – wybitnych pedagogów. Język kaszubski – jako przedmiot, którego naukę uczniowie podejmują dobrowolnie, wśród różnych oferowanych przez system oświaty możliwości musi okazywać się atrakcyjniejszy od innych, tak aby sprostać konkurencji. To właśnie nauczyciele-kaszubiści odgrywają kluczową rolę w tym, że nauczanie rodny mòwë jest atrakcyjne dla ucznia. Dlatego Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie postanowiło uhonorować nauczycieli, którzy swoim zaangażowaniem przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju uczniów naszego regionu oraz zachowania i rozwoju języka, kultury kaszubskiej. Wręczenie nagród laureatom oraz wyróżnionym w konkursie „Bëlny Szkólny” odbędzie 8 września 2023 r. podczas uroczystej Gali z okazji Dnia Edukacji Kaszubskiej. Święto to zostało ustanowione na pamiątkę uchwalenia Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425), która umożliwiła organizację nauczania języka kaszubskiego w szkołach.

Konkurs „Bëlny Szkólny” jest objęty honorowym patronatem Pomorskiego  Kuratora Oświaty Małgorzaty Bielang oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. 

Termin:

Wnioski można składać do 10 lipca 2023 r.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku): Lucyna Radzimińska tel.: 58 301 27 31, e-mail: edukacja@kaszubi.pl.

 

Wniosek:

Wniosek należy uzupełnić następnie wydrukować i przesłać na przesłać na adres Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, ul. Straganiarska 20-23, 80-837 Gdańsk. 

Na kopercie należy napisać Konkurs „Bëlny Szkólny”. O przyjęciu zgłoszenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

 

Regulamin Konkursu

Wniosek

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

List prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Kryteria:

Kandydat do tytułu „Bëlny Szkólny” musi być czynnym zawodowo nauczycielem szkoły lub placówki oświatowej publicznej lub niepublicznej, z co najmniej 10-letnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela-kaszubisty. Komisja konkursowa bierze pod uwagę zarówno umiejętności zindywidualizowanego podejścia do uczniów, jak i budowania zespołu klasowego, rozwijania ich zainteresowań kulturą, historią i językiem regionu. Do tytułu „Bëlny Szkólny” nominowani są pedagodzy, którzy dla swoich uczniów są autentycznymi przewodnikami w wędrówce po „małej ojczyźnie”, pokazując im często nieznane miejsca, historie, ludzi…  A nade wszystko dbają o rozwój i zachowanie języka kaszubskiego. Pamiętając jednocześnie, jak pisał ks. prof. Janusz Pasierb, że „małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich, w wielkiej ojczyźnie ludzi”.

Gala wręczenia nagrody “Bëlny Szkólny” w 2020 roku 

(https://www.kaszubi.pl/news/view/wreczono-nagrode-belny-szkolny-za-rok-2020)

Gala wręczenia nagrody “Bëlny Szkólny” w 2022 roku

 (https://www.kaszubi.pl/news/view/gala-wreczenie-nagrody-belny-szkolny)

 

 

Zgłoszenia nauczycieli, procedury konkursowe:

Wnioski o nadanie tytułu mogą składać: dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej; organ prowadzący placówkę; rada szkoły lub placówki; rada rodziców; samorząd uczniowski lub organizacja pozarządowa.

 

Komisja Konkursowa wyłoni: 

Laureat, który  otrzyma tytuł „Bëlny Szkólny” i okolicznościową statuetkę oraz dwóch wyróżnionych. Wyróżnienia Komisja przyzna za konkretne publikacje,  inicjatywy, projekty, wydarzenia o charakterze edukacyjnym, społeczno-kulturalnym. Laureat otrzyma nagrodę pieniężną ufundowaną przez obecnego prezesa ZKP Jana Wyrowińskiego oraz bon na zakup książek. Wyróżnieni nauczyciele otrzymają bony na zakup książek. 

 

Czekómë na zgłoszenia! 

Wôrt je pòkazac, że nôùka kaszëbsczégò jãzëka mòże bëc czarowną, pòspólną drogą szkólnégò i ùcznia.