Finał Wojewódzkiego 50. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mὸwa” w Chmielnie

Szanowni Państwo,
W związku z obowiązującymi ograniczeniami i brakiem możliwości przeprowadzenia Finału Wojewódzkiego 50. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „Rodnô Mὸwa” w Chmielnie według dotychczas realizowanego scenariusza, mając na uwadze znaczenie tego wydarzenia kulturalnego dla naszego Regionu i Kaszubów, w imieniu Współorganizatorów zapraszam do udziału w Konkursie w formule zeszłorocznej.


W bieżącym roku Recytatora zgłasza instytucja macierzysta (np. szkoła, oddział ZKP, organizator eliminacji), z wyłączeniem kategorii: 5) uczniowie szkół branżowych i ponadpodstawowych, 6) dorośli, 7) recytatorzy z zagranicy. Jednostka macierzysta może zgłosić jednego recytatora w danej kategorii wiekowej. Jurorzy Finału wyłonią dwuetapowo najlepszych recytatorów. W etapie pierwszym na podstawie przesłanych lub dostarczonych do Domu Kultury w Chmielnie nagrań video z recytacjami literatury kaszubskiej wybrani zostaną finaliści każdej z kategorii. W drugim etapie przesłuchania finalistów na żywo przed Komisją Finałową odbędą się w Domu Kultury w Chmielnie. W sytuacji, kiedy nie będzie możliwe przesłuchanie recytatorów na żywo, laureaci zostaną wyłonieni na podstawie przesłanych prezentacji audiowizualnych. Informacje o kryteriach oceny, kategoriach wiekowych, dopuszczalnym czasie prezentacji znajdują się w regulaminie konkursu.


Terminy zgłoszeń: do dnia 20.05.2021 do godz. 15.00 należy wypełnić ankietę on-line z deklaracją udziału i oświadczeniami udostępnioną na stronie www.chmielno.naszgok.pl, a do dnia 24.05.2021 dostarczyć nagranie. Finał z ogłoszeniem wyników zostanie zorganizowany do dnia 20 czerwca br.


Jednocześnie Organizatorzy zachęcają do przeprowadzania eliminacji niższego szczebla, celem propagowania w lokalnym środowisku idei jakim służy ten konkurs oraz dbałości o wysoki poziom przygotowania uczestników od strony merytorycznej, jak i technicznej. Eliminacje niższego szczebla nie są obligatoryjne w bieżącej edycji, ale ich przeprowadzenie przyczynia się do popularyzacji języka kaszubskiego. Wyłonienie przez Państwa finalistów eliminacji niższego szczebla nie wykluczy możliwości udziału w konkursie w Chmielnie recytatorów, którzy nie zostali laureatami eliminacji w Państwa jednostce.

REGULAMIN