Film dokumentujący tegoroczne warsztaty Letniej Szkoły Języka Kaszubskiego

26 uczestników odebrało w lipcu tego roku certyfikaty warsztatów 7. edycji Letniej szkoły języka kaszubskiego, a byli wśród nich naukowcy z takich ośrodków jak Gdańsk, Lublin, Pardubice, Poznań i Warszawa, a także nauczyciele pracujący w pomorskich szkołach podstawowych i studenci Etnofilologii kaszubskiej. Ten intensywny kurs, organizowany od 2015 roku przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, miał za zadanie nie tylko pomóc poprawić znajomość języka regionalnego, ale też przybliżyć specyfikę regionu. Wyjazdy terenowe dla niektórych osób były okazją do skonfrontowania swoich wyobrażeń opartych na informacjach zaczerpniętych z literatury lub internetu z praktyką funkcjonowania współczesnych Kaszub.

Wybierzmy się wspólnie do głównej bazy warsztatów, czyli Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy oraz wysłuchajmy wrażeń oraz doświadczeń, jakie uczestnicy wynieśli z tegorocznych warsztatów.

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji