Egzamin z języka kaszubskiego

Szanowni Państwo,
informujemy, że egzamin ze znajomości języka kaszubskiego odbędzie w dniu 26 sierpnia 2024 r. (poniedziałek).

Na zgłoszenia czekamy do 22 sierpnia 2024 r.

Egzamin pisemny ze znajomości języka kaszubskiego zostanie przeprowadzony w czwartek, 26 sierpnia 2024 br., od godziny 10.00 (120 minut) w Szkole Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku przy ul. Grobla IV 8.

Egzamin ustny odbędzie się również tego samego dnia od godz. 12.30 w Domu Kaszubskim w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 20-23. Na egzaminie ustnym obowiązuje kolejność alfabetyczna. Listę podamy Państwu w dniu egzaminu.

Formularz zgłoszeniowy – kliknij (należy pobrać dokument na swój komputer i tam dokonać edycji)

Na egzamin należy zabrać ze sobą oryginał zgłoszenia (podpisany), dokument tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów, długopis.

Formularz zgłoszeniowy (uzupełniony) należy przesłać na adres edukacja@kaszubi.pl

Oryginał (podpisany) zgłoszenia należy dostarczyć w dniu egzaminu pisemnego.

Koszt egzaminu wynosi 500 zł.
Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego:
85 1020 1811 0000 0402 0123 9185

MODEL EGZAMINU

(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer)