Egzamin z języka kaszubskiego

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że egzamin ze znajomości języka kaszubskiego odbędzie w dniu 29 czerwca 2023 r. (czwartek).

Na zgłoszenia czekamy do 26 czerwca 2023 r. (poniedziałek).

Egzamin pisemny ze znajomości języka kaszubskiego zostanie  przeprowadzony  w czwartek 29 czerwca 2023 br. od godziny 10.00 (120 minut) w Szkole Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku przy ul. Grobla IV/8.

Egzamin ustny odbędzie się również tego samego dnia od godz. 12.30 w Domu Kaszubskim w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 20-23.

 

Na egzaminie ustnym obowiązuje kolejność alfabetyczna.  Listę podam Państwu w dniu egzaminu.

 

Na egzamin należy zabrać ze sobą oryginał zgłoszenia  (podpisany), dokument tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów, długopis.

 

Na zgłoszenia czekamy do 26 czerwca br. 


 

Formularz zgłoszeniowy – kliknij

(Instrukcja: kliknij następująco “plik” → “pobierz” → Microsoft Word (doc.)

 

Na egzamin należy zabrać ze sobą oryginał zgłoszenia  (podpisany), dokument tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów, długopis.
 

Formularz zgłoszeniowy (uzupełniony) należy przesłać na adres edukacja@kaszubi.pl 

Oryginał (podpisany) zgłoszenia należy dostarczyć w dniu egzaminu pisemnego.
 

Koszt egzaminu wynosi 500 zł.
Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego:
 85 1020 1811 0000 0402 0123 9185

 

MODEL EGAZMINU

(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer)

Part 1 Rozmienie ze slechu

Fono Part I Dzel 1.mp3

Fono Part I Dzel 2.mp3

Part 2 Zadania Czetanie ze zrozmieniem

Part 3 Zadania Pisanie

Part 4 Egzamin ustny – Przykładowe zestawy 

Karta odpowiedze