Egzamin z języka kaszubskiego

Szanowni Państwo,
 

informujemy, że egzamin ze znajomości języka kaszubskiego odbędzie w dniu 18 sierpnia 2022 r. (czwartek).

Na zgłoszenia czekamy do 12 sierpnia 2022 r. (piątek).

Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w dniu egzaminu. POBIERZ
 
 

 

Egzamin pisemny ze znajomości języka kaszubskiego zostanie  przeprowadzony  we wtorek 18 sierpnia  2022 br. od godziny 10.00 (120 minut) w Szkole Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku przy ul. Grobla IV/8.

 

Egzamin ustny odbędzie się również tego samego dnia od godz. 12.30 w Domu Kaszubskim w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej 20-23.  Na egzaminie ustnym obowiązuje kolejność alfabetyczna.  Listę podam Państwu w dniu egzaminu. 
 

 
 

Formularz zgłoszeniowy
 

 
 

Na egzamin pisemny (18.08.2022 r.) należy zabrać ze sobą oryginał zgłoszenia (podpisany) oraz oryginał oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami obowiązującymi w dniu egzaminu (podpisane),  dokument tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów, długopis.
 

 
 

 

Formularz zgłoszeniowy (uzupełniony) należy przesłać na adres edukacja@kaszubi.pl 
 

Oryginał (podpisany) zgłoszenia należy dostarczyć w dniu egzaminu pisemnego.
 

 
 

Koszt egzaminu wynosi 500 zł.
 

Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego:
 

85 1020 1811 0000 0402 0123 9185

 

MODEL EGAZMINU

(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer)