Egzamin z języka kaszubskiego 20 czerwca

Szanowni Państwo.

Informujemy, że od 2012 roku obowiązuje nowy regulamin określający zasady egzaminu ze znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania w szkołach i przedszkolach.

Regulamin egzaminu dla osób zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej i innych podmiotach oraz dla pozostałych zainteresowanych

Regulamin egzaminu dla nauczycieli

Egzamin pisemny (120 minut) z języka kaszubskiego przeprowadzony będzie w dniu 
20 czerrwca 2015 r.  o godz.10:00

Egzamin  w dniu 20 czerwca 2015 r. odbęcie się w Centrum edukacji Nauczycieli w Gdańsku, al. gen. J. Hallera 14

Po egzaminie pisemnym w wyznaczonym terminie odbedzie się równiez egzamin ustny.

Na egzamin należy zabrać ze sobą dokument tożsamości,potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dyplomu ukończenia studiów, długopis oraz dowód opłaty egzaminacyjnej.

Koszt egzaminu wynosi 500zł.

Wpłatę prosimy dokonać na konto Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego:
85 1020 1811 0000 0402 0123 9185


Osoby zainteresowane egzaminem prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przesłanie go drogą mailową.

Na zgłoszenia czekamy do 16 czerwca 2015 r.

MODEL EGZAMINU
(przykładowe zadania / zaleca się pobranie materiałów na komputer) 


— Wskaze egzaminu 2012.pdf

— Part I Rozmienie ze slechu.pdf
(materiały audio – najpierw pobierz plik, a następnie przejdź do pliku pdf z zadaniem) 
        Fono Part I Dzel 1.mp3
        Fono Part I Dzel 2.mp3

— Part 2 Zadania Czetanie ze zrozmieniem.pdf

— Part 3 Zadania Pisanie.pdf

— Part 4 Gabny egzamin.pdf

Karta odpowiedze 2012.pdf
—————————————- 
Pobierz wszystkie części w jednym pliku: Model egzaminu 2012.pdf