EDUKACJA KASZUBSKA W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. LITERACKIE PODSTAWY EDUKACJI JĘZYKOWEJ

V Konferencja Naukowa z cyklu konferencji pn. Dzieci i młodzież na pograniczu kultur. Inspiracje kaszubskie.


Podczas konferencji promowana będzie i przekazywana do szkół książka Teoretyczne i metodyczne podstawy edukacji kaszubskiej wraz z programem nauczania (do nowej podstawy programowej) autorstwa: A. Kożyczkowskiej, H. Makurat, R. Mistarz i T. Rembalskiego.
W trakcie konferencji przedstawiciele szkół z nauczaniem języka kaszubskiego będą mogli pobrać (po 1 egzemplarzu na szkołę):
1/ bezpłatny egzemplarz książki Teoretyczne i metodyczne podstawy edukacji kaszubskiej wraz z programem nauczania (do nowej podstawy programowej) autorstwa: A. Kożyczkowskiej, H. Makurat, R. Mistarz i T. Rembalskiego.
2/ bezpłatny egzemplarz książki z listy lektur z podstawy programowej: Elżbiety i Piotra Marczaków, Pomorskie ABC przestrzeni. Ilustrowany słownik dla dzieci (dot. szkół, które jeszcze nie pobrały tej pozycji książkowej).
flaga Polski Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2017 (poniedziałek), godz. 9.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Bażyńskiego 4a.

FORMULARZ REJESTRACJI

 Program_Konferencja_2017_11.27

 

 

 

ŹRÓDŁO: https://oferta.cen.gda.pl/oferta/edukacja-kaszubska-w-nowej-podstawie-programowej-literackie-podstawy-edukacji-jezykowej/