Cudowny świat kaszubskiego przedszkolaka

Cudowny świat kaszubskiego przedszkolaka.

Seminaria metodyczne dla nauczycieli pracujacych w przedszkolach na Kaszubach

Terminy zajęć dniach 20 września – 18 października 2014 roku


codowny-swiat

Rozpoczynamy projekt „Cudowny świat kaszubskiego przedszkolaka

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wspólnie z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku rozpoczyna realizację projektu „Cudowny świat kaszubskiego przedszkolaka”. Jest atrakcyjny pod względem treściowym i metodycznym, a co najważniejsze – stanowi propozycję edukacyjną w szczególny sposób pobudzającą rozwój dzieci. Na czym polega innowacyjność i wyjątkowość projektu adresowanego do przedszkoli na Kaszubach?

1. Proponujemy wielojęzyczną edukację, opartą na edukacji dwujęzycznej polsko-kaszubskiej wzbogacają obowiązkową naukę języka angielskiego. Jak potwierdzają dokumenty Rady Europy wszystkie doświadczenia językowe są równie ważne i wzajemnie na siebie wpływają, co wykorzystuje się w projekcie.

2. Dwujęzyczność, jak dowodzą badania naukowe, odgrywa bardzo pozytywną rolę w rozwoju intelektu i osobowości dzieci. Równorzędna nauka i używanie dwóch języków rozwija myślenie abstrakcyjne, wpływa pozytywnie na rozwój ogólnej inteligencji, rozwija kreatywność ułatwia opanowywanie kolejnych języków. Będąca podstawą projektu dwujęzyczność stanowić będzie naturalną podstawę rozwijania wielojęzyczności dzieci, poczynając już od przedszkola.

3. Podstawa programowa, zasadniczy dokument opisujący treści i aktywności edukacji oraz wychowania przedszkolnego, będzie realizowana dwujęzycznie, czyli po polsku i po kaszubsku. W obu tych językach będą prowadzone zajęcia edukacyjne, zabawy oraz codzienne aktywności. Atrakcyjne kaszubskie treści kulturowe i literackie uczynią edukację dzieci bogatszą i otworzą ich ciekawość na świat regionu.

4. Projekt łączy w sposób naturalny tradycję z nowoczesnością, opierając edukację o najnowsze zdobycze nauk psycholingwistycznych i psychopedagogicznych. Te ostatnie reprezentują takie podejścia, jak:

·         koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera,

·         konstruktywizm, jako teoria wiedzy, poznawania i uczenia się, realizowany praktycznie,

·         holizm i edukacyjne oddziaływania holistyczne,

·         edukacja ekologiczna, w ramach której proponujemy unikalne pomysły edukacyjne, niezwykle atrakcyjne i angażujące emocje dzieci,

·         edukacja wielo- i międzykulturowa, wykorzystująca różnorodność kulturową i językową regionu i świata. Rozwijać będą predyspozycje do tzw. kompetencji różnojęzycznej i kompetencji międzykulturowej już od przedszkola.

5. Projekt „Cudowny świat kaszubskiego przedszkolaka” opracowany został w oparciu o przygotowany i wydany w roku 2011 oraz dostępny w Internecie program dla kaszubskich przedszkoli dwujęzycznych „Kaszëbsczi cëdowny swiat” autorstwa Renaty Mistarz, F. Baska-Borzyszkowskiej, T. Fopke, I. Makurat i B. Ugowskiej, słownik kaszubski dla dzieci „Mój słowôrz” autorstwa Marzeny Dembek a także  list dr Ewy Andrzejewskiej „Język kaszubski skarbem twojego dziecka” prezentowany na stronie Pomorskiego Kuratorium Oświaty.

6. Projekt „Cudowny świat kaszubskiego przedszkolaka” adresowany jest do nauczycieli przedszkoli pracującymi z dziećmi na Kaszubach, którzy chcieliby poznać tajniki nowoczesnej edukacji przedszkolnej w regionie, a pośrednio do ich rodziców, decydujących o wyborze edukacji.

7. Nasz projekt wzbudził duże zainteresowanie w kraju i w Europie. Podkreślano jego nowatorstwo, spójność pedagogiczną oraz atrakcyjną edukację, którą oferuje dzieciom.

 

W ramach projektu zapraszamy na  seminaria metodyczne dla nauczycieli pracujących w przedszkolach na Kaszubach

 • KARTUZY 20.09.2014, godz. 9.00 – 16.00
 • Centrum Inicjatyw Edukacyjnych (ul. Słoneczna 3 Kartuzy)

 

 • CHOJNICE 27.09.2014, godz. 9.00 – 16.00
 •   Miejska Biblioteka Publiczna Wszechnica Chojnicka (1piętro; ul. Wysoka 3, Chojnice)

 

 • BYTÓW 11.10.2014, godz. 9.00 – 16.00
 • Ośrodek Profilaktyki i Edukacji (ul. Miła 26, Bytów)

 

WEJHEROWO 18.10.2014, godz. 9.00 – 16.00

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubko-Pomorskiej (ul. Zamkowa 2a, Wejherowo)

 • GDAŃSK  – KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA   22.11.2014
 • Centrum  Edukacji Nauczycieli (al. Gen. Hallera 14, Gdańsk)

► Karta uczestnictwa pobierz

 

► Plakat pobierz

 

Bloki tematyczne:

 1. Model uczenia języka kaszubskiego w przedszkolu – Renata Mistarz
 2. Jak małe dzieci przyswajają języki – dr Ewa Andrzejewska
 3. Formy i metody kształcenia językowego w przedszkolu – zajęcia warsztatowe

 

Prowadzący seminaria:

dr Ewa Andrzejewska – wykładowca UG, glottodydaktyk, specjalista metodyki i dydaktyki nauczania języka obcego

Renata Mistarz – konsultantka ds. edukacji regionalnej CEN w Gdańsku, pomysłodawczyni programu dla przedszkoli  ”Kaszëbsczi cëdowny swiat

Felicja Baska-Borzyszkowska – nauczycielka języka kaszubskiego, autorka podręcznika do nauki kaszubskiego  Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece

Marzena Dembek – pedagog, w swojej pracy zawodowej wykorzystuje arteterapię (dramę, teatr) oraz programy ruchowe wspierające całościowy rozwój dzieci neurosensorycznej integracji odruchów (MNRI®). Autorka słownika ilustrowanego „Mój słowôrz

Zapraszamy do udziału w projekcie