Biuletyn RJK 2012

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2012 roku


Biuletyn 2012 pl/csb pobierz

Uchwała nr 1/RJK/2012 z dnia 07.03.2012 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 1. Słownictwo związane z sakramentem małżeństwa.

Uchwała nr 2/RJK/2012 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie zaznaczania labializacji w kaszubskojęzykowych tekstach pisanych

Uchwała nr 3/RJK/2012 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 2. Słownictwo związane z domem kultu.

Uchwała nr 4/RJK/2012 z dnia 20.04.2012 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 3. Słownictwo związane ze świętowaniem, poszczeniem i życiem religijnym.

Uchwała nr 5/RJK/2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 4. Słownictwo związane z objawieniem Bożym.

Uchwała nr 6/RJK/2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. 5. Słownictwo związane z tradycyjnymi zwyczajami polskimi i uroczystościami prywatnymi.

Uchwała nr 7/RJK/2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z terminologią gramatyczną – fleksja.

Uchwała nr 8/RJK/2012 z dnia 04.10.2012 r. w sprawie stosowania słownictwa związanego z terminologią gramatyczną – składnia.

Uchwała nr 9/RJK/2012 z dnia 04.10.2012 r. w sprawie stosowania jotacji w języku kaszubskim.