Biuletyn RJK 2011

Uchwały pochodzące z Biuletynu Rady Języka Kaszubskiego z 2011 roku


Biuletyn 2011 pl/csbpobierz

Uchwała nr 1/RJK/2011 z dnia 05.01.2011 r. w sprawie stosowania kaszubskich pojęć i terminów gramatycznych. Słownictwo związane z lasem i wodą.

Uchwała nr 2/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie funkcjonowania niektórych polskich reguł ortograficznych w języku kaszubskim.

Uchwała nr 3/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. (1.Słownictwo związane z okresem Bożego Narodzenia)

Uchwała nr 4/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. (2.Słownictwo związane z okresem wielkanocnym)

Uchwała nr 5/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. (3. Słownictwo związane z okresem zwykłym)

Uchwała nr 6/RJK/2011 z dnia 29.08.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. (4. Słownictwo związane z sakramentami świętymi (generalia).

Uchwała nr 7/RJK/2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. (5. Słownictwo związane z sakramentem i obrzędem chrztu)

Uchwała nr 8/RJK/2011 z dnia 30.09.2011 r. w sprawie stosowania kaszubskiej podstawowej terminologii medialnej

Uchwała nr 9/RJK/2011 z dnia 07.11.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. (6.Słownictwo związane z sakramentem bierzmowania, pokuty i namaszczenia chorych)

Uchwała nr 10/RJK/2011 z dnia 07.11.2011 r. w sprawie kaszubskiego języka religijnego i obyczajowego. (6. Słownictwo związane z sakramentem kapłaństwa)

Uchwała nr 11/RJK/2011  z dnia 07.11.2011 r. w sprawie nazewnictwa podstawowych znaków interpunkcyjnych w języku kaszubskim. (Uzupełnienie)