Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów

Nowa publikacja: Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców – Kaszubów.

mockups-design.com / graficzny.com.pl

Dr Jan Mordawski jest autorem pierwszego atlasu zawierającego różnotematyczne mapy dotyczące geologii, historii, kultury, przyrody, krajobrazu Pomorza i Kaszub. Prof. Tadeusz Palmowski recenzent publikacji tak napisał: „Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców -Kaszubów” stanowi vademecum wydarzeń geologicznych, historycznych oraz całej gamy faktów, zagadnień i wydarzeń współczesnych związanych z Pomorzem i Kaszubami aż do 2017 r. Zaletą ksiązki, co nie zawsze zdarza się w opracowaniach o charakterze regionalnym, są autorskie mapy, diagramy i zestawienia tabelaryczne. (…) Opracowanie to wpisuje się w nurt badawczy dotyczący kształtowania w przestrzeni Pomorza własnej tożsamości Kaszubów, społeczności, którą cechuje umiłowanie ziemi, jej kultury i krajobrazu. Praca ta zawiera nie tylko bardzo dobry materiał dydaktyczny do edukacji regionalnej w szkole, lecz stanowi także cenny materiał dla współczesnych i przyszłych pokoleń miłośników kaszubskiej małej ojczyzny.”

————————————

UWAGA

Podczas spotkań promocyjnych: 15 lutego br. w KLO w Brusach oraz 1 marca br. w SP nr 43 w Gdyni, będziemy przekazywać przedstawicielom poszczególnych szkół ponadpodstawowych, w których nauczany jest język kaszubski okazowe egzemplarze podręcznika Jô w Kaszëbsczi, Kaszëbskô w swiece cz. III z przeznaczeniem dla bibliotek szkolnych, a także przedstawicielom poszczególnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych, w których nauczany jest język kaszubski okazowe egzemplarze książki pomocniczej Atlas dziejów Pomorza i jego mieszkańców Kaszubów z przeznaczeniem dla bibliotek szkolnych. Prosimy o zabranie ze sobą pieczątki szkoły celem potwierdzenia odbioru publikacji.

Prosimy o zabranie ze sobą pieczątki szkoły celem potwierdzenia odbioru publikacji.

Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książek na stoisku z szeroką ofertą wydawnictw regionalnych (możliwość wystawienia faktury przelewowej).

źródło http://www.kaszubi.pl/wydarzenia/wydarzenie/id/1555