51. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÒWA” w Chmielnie

Wójt Gminy Chmielno

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Chmielno we współpracy z Zarządem Głównym ZKP 

organizują 51. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej 

„RODNÔ MÒWA” w Chmielnie

Patronem tegorocznej edycji Konkursu jest Józef Wybicki, a hasło przewodnie to „Człowiek nie rodzy sã dlô sebie, leno dlô Tatczëznë”. Przekazujemy aktualne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia eliminacji w sposób jednolity dla wszystkich zainteresowanych.

Terminarz przebiegu Konkursu

  • Eliminacje środowiskowe do 28 kwietnia 2022 r.
  • Eliminacje gminne do 8 maja 2022 r.
  • Eliminacje powiatowe do 18 maja 2022 r.

Zgłoszenia do Finału Wojewódzkiego konkursu „RODNÔ MÒWA” w Chmielnie wraz z protokołami z eliminacji powiatowych, należy przekazać w terminie do 19 maja 2022 r. na adres e-mail: rodnamowa@chmielno.pl oraz równolegle pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Chmielnie przy ul. Gryfa Pomorskiego 20, 83-333 Chmielno (decyduje data dostarczenia, a nie stempla pocztowego). Szczegółowy program finału Konkursu zostanie przekazany po otrzymaniu ww. zgłoszeń.

 

Regulamin konkursu

Zgłoszenie

Protokół konkursowy (eliminacje)

Oświadczenie o bezstronności członka (członkini) komisji konkursowej

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu