Cantate Domino Canticum Cassuborum

Program autorski o charakterze muzykologiczno-językoznawczo-edukacyjnym prezentujący kaszubskie pieśni religijne. Prezentowane utwory od lat stanowią kanon wykonawczy zespołów śpiewaczych i solistów, jak również współczesne pieśni, które dopiero co „spłynęły” z pulpitu dyrygenckiego – ze zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.