25 lat biôtczi ò edukacjã

Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé Liceùm w Brusach mô ju 25 lat. Z ti leżnoscë 23 séwnika w szkòle bëło wiôldżé swiãto, a absolwencë, szkólny i direktorzë tegò môla wspòminelë swòjã ùczbã i robòtã.

 

Pierszé kaszëbsczé liceùm zaczãło dzejac 7 séwnika 1991 r. Ùdbã pòwòłaniô ti szkòłë pòchòdzëła òd prof. Józefa Bòrzëszkòwsczégò, chtëren béł wnenczas gduńsczim wicewòjewòdą, i direktora Spòdleczny Szkòłë w Brusach Józefa Słomińsczégò ze wspiarcym gduńsczi kùratorczi pòùczënë Danutë Kledzyk. Na zôczątkù wëszëznë w Bëdgòszczë (Brusë słëchałë jesz tedë do bëdgòsczégò wòjewództwa) dałë zgòdã leno na stwòrzenié spòlëznowi szkòłë, ale kùńc kùńców Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé Liceùm (KÒL) dostało status pùbliczny szkòłë. W 1995 r. òdbëła sã tu pierszô matura. W 2012 za swòje dzejanié dlô rozkòscérzaniô kaszëbiznë brusczé liceùm dostało Medal Stolema.

 

2

 

Ùroczëznë z leżnoscë 25-lecô zaczãłë sã mszą swiãtą w brusczim kòscele pw. Wszëtczich Swiãtëch. Pózni ùczãstnicë roczëznowi ùroczëstoscë przeszlë do szkòłë. Tam hònorowé môle czekałë na dzysdniowëch i dôwnëch szkólnëch, a òsoblëwie na absolwentów KÒL. Dôwny direktorowie wspòminelë drãdżé pòczątczi szkòłë, a dzysdniowi ji administrator Zbigniéw Łomińsczi, dzãkùjącë wszëtczim, co pòmôgają w fónksnérowanim tegò môla, pòdczorchiwôł téż, że drãgò je dzysdnia nalezc młodëch lëdzy, chtërny chcą sã ùczëc w KÒL.

 

Na ùroczëznã do Brus przëjachelë téż przedstôwcowie rozmajitëch wëszëznów, w tim chònicczi starosta Stanisłôw Skaja i bùrméster Brus Witóld Òssowsczi. Nie zafelowało téż przédnika Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô Łukasza Grzãdzëcczégò, jaczi dzãkòwôł direkcji, szkólnym i ùcznióm za zrozmienié tegò, że przińdnota kaszëbiznë zanôlégô w wiôldżim dzélu òd edukacje.

 

3

 

W artisticznym dzélu roczëznowëch òbchòdów wëstąpilë dzysdniowi i dôwny ùczniowie szkòłë w Brusach.

 

Z leżnoscë jëbleùszu brusczégò Liceùm òstôł wëdóny nadzwëkòwi dodôwk pismiona „Terra Zaborensis. Ziemia Zaborska”, w jaczim je òsoblëwie wiele òdjimków, jaczé pòkazywają 25 lat dzejaniô szkòłë.

 

Rôczimë do lekturë i òbzéraniô.